Mythische bewustzijn

De meeste mensen hebben geen idee dat mythisch bewustzijn óók een bewustzijn is. Het mythische bewustzijn kun je zien als het woordloze denken-in-beelden
Op vakantie in Drenthe droom ik, dat er vreemde mensen in ons huis zijn. Ik probeer uit alle macht te roepen en te waarschuwen, maar ik kan geen spraak produceren. Ik zal wel diep gegromd hebben, want mijn partner schudt mij wakker uit mijn droom. Samen doorlopen we ons vakantieverblijf. Nee hoor, er zijn geen insluipers. De volgende dag belt onze buurman die op ons huis past dat er is ingebroken.

Isolement

De westerse ratio is na eeuwen monopoliepositie in een isolement gekomen. Gelukkig ziet de wetenschap in toenemende mate de plaats en de betekenis van het mythische bewustzijn en dromen. Met name de contemplatieve neuroscience onderzoekt de neurologische basis van mythisch bewustzijn. Neurologisch gesproken is het uiteraard beter om je héle hoofd te gebruiken. Je linker- en je rechterhelft van je brein. Het mythische bewustzijn is het woordloze denken-in-beelden van ons rechter brein.

Werkelijkheidsbenadering

Mythisch denken is vaak weg gezet als ‘onwetenschappelijk’ en ‘primitief’. Je kan het ook anders formuleren: mythische denken is een vorm van werkelijkheidsbenadering. Een droom is een andere werkelijkheid dan het dagbewustzijn. Voor het onderzoek van deze werkelijkheid voldoen de natuurwetenschappelijke methoden niet. Je moet een andere methodiek ontwerpen waarbij je linker- en rechterbrein integreert tot méér dan de som der delen. Kijk hier eens hoe dat er uit kan zien. Synchroniciteitsverschijnselen kun je bijvoorbeeld alleen onderzoeken via intuïtieve weg.

Synchroniciteitsverschijnselen

Dat zijn verschijnselen, die tegelijkertijd plaatsvinden en waaraan we betekenis verlenen, zonder dat er sprake is van oorzaak-gevolg.
Zoals bijvoorbeeld een tarotlegging die zorgvuldig is afgestemd op de cliënt.
Mijn cliënt vertelt dat zij een koersverandering ervaart, maar nog niet scherp heeft wat de essentie daarvan is. In de diverse leggingen die ik voor haar maak, verschijnen een aantal kaarten (beelden) steeds opnieuw, waardoor er een coherent beeld ontstaat voor haar.
Er is sprake van een toevallig samenvallen van de kaarten. Het toeval krijgt betekenis. Het samenvallen is psychologisch (betekenis) en materieel (kaarten). Dit verschijnsel kunnen we niet met een causaal wereldbeeld verklaren.

Archetypen

Het kleine bergmeertje in de zomer is een idylle. De bergtoppen weerspiegelen in het gladde water, de zon is warm op mijn huid, de stilte is oorverdovend. De kom waarin het meertje ligt voelt als een warme omhulling. Langzaam glijdt mijn bewustzijn naar een andere laag. Wanneer ik mijn ogen sluit, voel ik de Dragende Kracht van de Aarde. Ik kan erin rusten, verblijven, groeien. Er komt geen beeld op, maar wel een sterke notie van een Moeder.

Lac de Derborence
Beelden uit het onbewuste

In het dagelijks leven kan een ervaring voor ons een diepe betekenis krijgen. Een betekenis die boven het alledaagse uitstijgt. Wanneer je die ervaring vorm wilt geven, komen er vanzelf uit je onbewuste beelden, archetypen, naar boven om deze ervaring ‘in scène te zetten’. Daarmee druk je iets uit, dat veel verder gaat dan de gebeurtenis zelf. Het alledaagse krijgt zo een mythische betekenis.
Veel intense Natuurbelevenissen, vooral de ‘directe ervaring’, is zo door mensen vormgeven. In beelden, verhalen, rituelen en gebruiken. Dit mythische bewustzijn is het woordloze denken-in-beelden van ons rechter brein.

Verbinding

Met deze werkelijkheidsbenadering ben ik elke keer weer superblij. Ik weet dat ik hiermee de verbinding leg tussen het bewuste en het onbewuste. Archetypen tonen zich in beelden, dromen of gevoelens aan mijn bewustzijn, maar ze vinden hun oorsprong in mijn onbewustzijn. Ze overbruggen juist de tegenstelling tussen mijn bewuste en onbewuste. De beelden of gevoelens lenen zich goed voor contemplatie en formuleren van nieuwe concepten. Ruimte voor Nieuw Denken met een mythisch bewustzijn. Met mijn hele hoofd.