Levensondersteunend bewustzijn

Losgezongen

Iets wat mij altijd verbaasd heeft, is dat wij onszelf losgezongen zien van de Natuur en de Aarde. Andere mensen waar we ook ‘los’ van menen te staan, zien we als de Ander. De Natuur of de Aarde hebben die status nog niet eens. Dat we ons zó los zien, heeft gevolgen voor de relatie die we hebben met de Natuur.

De rede is nog steeds leidend

Door het onvermogen om de relatie met de Natuur te voelen, zien de wetenschappers nog steeds de rede als leidend voor onze vragen hoe we moeten omgaan met de Natuur en haar veranderingen.
Ik dacht lang dat een ethiek voor de Natuur en de Aarde ons kan helpen. Ik zie nu dat deze formuleringen nog steeds een abstract en calculerend karakter hebben. Het lijkt of we van alles bedenken, als we zelf maar niet hoeven te veranderen.

Levensondersteunend bewustzijn

Laten we verder durven gaan. We moeten een nieuw bewustzijn over het leven ontwikkelen. We zijn toe aan een innerlijke transformatie om uiterlijke veranderingen te bewerkstelligen. De transformatie begint wanneer (1):

we stoppen om onszelf te begrijpen of te zien als geïsoleerde en strijdende ego’s en we ons beginnen te identificeren met andere mensen, onze familie en vrienden en uiteindelijk met andere soorten. Maar de ‘deep ecology sense of Self’ vraagt groei en ontwikkeling naar volwassenheid. Dat is een ontwikkeling die voorbij gaat aan alleen de mensheid en ze sluit de niet-menselijke wereld in.

Volop vragen

Wat is er nodig om uit onze antropocentrische relatie met de Natuur en de Aarde te komen? Waarom is de transformatie zo moeilijk om in te zetten? Welke dynamiek ligt daar aan ten grondslag? Hoe ontwikkelen we een levensondersteund bewustzijn? Is er een neurologische basis voor onze volhardendheid om geen relatie aan te gaan met de Natuur en de Aarde?
Hebben we misschien behoefte aan een andere notie van het Zelf?
Laten we maar gewoon op pad gaan en zien wat we tegenkomen. Vragen geven richting. Ze roepen antwoorden op. We blijven niet voor altijd losgezongen van de Natuur en de Aarde.

(1) Diamond, I. & Orenstein, G. (eds): Reweaving the world. The emergence of Ecofeminisme. San Fransisco, Sierra Club Books. 1990